phoneTel: 88664432 emailEmail:info@kasra.com
صفحه نخست > درباره کسری > خط مشی کیفیت
آزمایشگاه پاتوبیولوژی
بیمارستان کسری
خط ‌مشي کیفیت

معرفی و دامنه خدماتی آزمایشگاه: آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان کسری از سال 1379، به‌عنوان مرکزی برای انجام آزمایش های آسیب شناسی بالینی و تشریحی با بکارگيري روش‌هاي بين المللي و ملي، فعاليت مي‌نمايند.

از جمله اهداف اصلی در این مرکز انجام آزمایش های تخصصی و استفاده از دستاوردهای روز دنیا در تشخیص بیماری ها است و سعی شده تا طیف وسیعی از آزمایش های لازم و به روز دنیا در لیست آزمایشات این مرکز قرار گیرند.
اين آزمایشگاه با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان خود، از طريق ارايه خدمات تخصصی با كيفيت، موارد زير را به عنوان اهداف کلی تشکیلات مدیریت کیفیت خود قرار داده‌است:
  •      بكارگيري ،همکاری و هماهنگی افراد توانمند و داراي ‌صلاحيت در آزمایشگاه، براي اطمينان از انجام صحيح ودقیق فعالیت‌های مرتبط با انجام آزمایش، نگهداری و بهبود قواعد، درک اهداف و خط مشی کیفیت آزمایشگاه توسط آنها و به‌ کارگیری صحیح مستندات مربوط به فعالیت های محوله 
  •      ايجاد انگيزش، ارتقاي سطح مهارت و كارايي كاركنان از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي شده و مستمر
  •      اجرای آزمایش‌ها با کیفیت مناسب و برآوردن الزامات نظام مدیریت کیفیت
  •      توسعه دامنه فعاليت‌هاي مرتبط با انجام آزمایشات، از طريق انجام مطالعات و خريد تجهيزات
  •      ارتباط مناسب با آزمایشگاه های همکار
  •      برآوردن الزامات استاندارد مورد استفاده همچنین بهبود مستمر در مجموعه فعاليت‌ها و عملكرد‌هاي آزمایشگاه
  •      پيگيري به‌ موقع و مناسب شكايات رسيده از سوي مشتريان

براي دستيابي به اين موارد آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان کسری ، سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد‌ EN ISO/IEC 15189:2003 و همچنین استاندارد ملی آزمایشگاه مرجع سلامت طراحي نموده و مديران ارشد اين مجموعه خود را ملزم و متعهد مي‌داند كه منابع و امكانات لازم را براي تحقق اهداف، برآوردن الزامات اين استاندارد و همچنين بهبود فعاليت‌هاي آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان کسری فراهم آورد.


مسئول فنی آزمایشگاه
دکتر افشین فیروزبخش